Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.

AMD Ryzen™ 9

Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.
Xem thêm
Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.

AMD Ryzen™ 9

Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.
Xem thêm
Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.

AMD Ryzen™ 9

Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.
Xem thêm
Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.

AMD Ryzen™ 9

Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.
Xem thêm

AMD Ryzen™ 7 4800U

 • Đồ họa tích hợpAMD Radeon™ Graphics
 • Số nhân8
 • Số luồng16
 • Xung nhịp tối đaLên tới 4.2GHz
 • Xung nhịp mặc định1.8GHz
 • TDP mặc định / TDP15W
Xem Thêm

AMD Ryzen™ 5 4600H

 • Đồ họa tích hợpAMD Radeon™ Graphics
 • Số nhân6
 • Số luồng12
 • Xung nhịp tối đaLên tới 4.0GHz
 • Xung nhịp mặc định3.0GHz
 • TDP mặc định / TDP45W
Xem Thêm

AMD Ryzen™ 7 4800HS

 • Đồ họa tích hợpAMD Radeon™ Graphics
 • Số nhân8
 • Số luồng16
 • Xung nhịp tối đaLên tới 4.2GHz
 • Xung nhịp mặc định2.9GHz
 • TDP mặc định / TDP35W
Xem Thêm

AMD Ryzen™ 7 4800H

 • Đồ họa tích hợpAMD Radeon™ Graphics
 • Số nhân8
 • Số luồng16
 • Xung nhịp tối đaLên tới 4.2GHz
 • Xung nhịp mặc định2.9GHz
 • TDP mặc định / TDP45W
Xem Thêm

AMD Ryzen™ 9 4900HS

 • Đồ họa tích hợp8
 • Số nhân8
 • Số luồng16
 • Xung nhịp tối đaLên tới 4.3GHz
 • Xung nhịp mặc định3.0GHz
 • TDP mặc định / TDP35W
Xem Thêm

AMD Ryzen™ 9 4900H

 • Đồ họa tích hợpAMD Radeon™ Graphics
 • Số nhân8
 • Số luồng16
 • Xung nhịp tối đaUp to 4.4GHz
 • Xung nhịp mặc định3.3GHz
 • TDP mặc định / TDP35-54W
Xem Thêm

AMD Ryzen™ 7 3750H

 • Đồ họa tích hợpRadeon™ RX Vega 10 Graphics
 • Số nhân4
 • Số luồng8
 • Xung nhịp tối đaLên tới 4.0GHz
 • Xung nhịp mặc định2.3GHz
 • TDP mặc định / TDP35W
Xem Thêm

AMD Ryzen™ 5 3550H

 • Đồ họa tích hợpRadeon™ Vega 8 Graphics
 • Số nhân4
 • Số luồng8
 • Xung nhịp tối đaLên tới 3.7GHz
 • Xung nhịp mặc định2.1GHz
 • TDP mặc định / TDP35W
Xem Thêm

AMD Ryzen™ 7 3780U Microsoft Surface® Edition

 • Đồ họa tích hợpRadeon™ RX Vega 11 Graphics
 • Số nhân4
 • Số luồng8
 • Xung nhịp tối đaLên tới 4.0GHz
 • Xung nhịp mặc định2.3GHz
 • TDP mặc định / TDP15W
Xem Thêm