Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.

AMD Ryzen™ 9

Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.
Xem thêm
Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.

AMD Ryzen™ 9

Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.
Xem thêm
Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.

AMD Ryzen™ 9

Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.
Xem thêm
Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.

AMD Ryzen™ 9

Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.
Xem thêm

AMD Ryzen™ 7020 Series

AMD Ryzen™ 3 7320U

 • Đồ họa tích hợpAMD Radeon™ 610M
 • Số nhân4
 • Số luồng8
 • Xung nhịp tối đaLên đến 4.1GHz
 • Xung nhịp mặc định2.4GHz
 • cTDP15W
Xem Thêm

AMD Ryzen™ 5 7520U

 • Đồ họa tích hợpAMD Radeon™ 610M
 • Số nhân4
 • Số luồng8
 • Xung nhịp tối đaLên đến 4.3GHz
 • Xung nhịp mặc định2.8GHz
 • cTDP15W
Xem Thêm