Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.

AMD Ryzen™ 9

Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.
Xem thêm
Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.

AMD Ryzen™ 9

Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.
Xem thêm
Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.

AMD Ryzen™ 9

Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.
Xem thêm
Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.

AMD Ryzen™ 9

Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.
Xem thêm

AMD Radeon™ RX 6600M

 • Số cụm tính toán28
 • Dung lượng bộ nhớ tối đa8 GB
 • Loại bộ nhớ (GPU)GDDR6
 • Giao tiếp bộ nhớ128-bit
Xem Thêm

AMD Radeon™ RX 6700M

 • Số cụm tính toán36
 • Dung lượng bộ nhớ tối đa10 GB
 • Loại bộ nhớ (GPU)GDDR6
 • Giao tiếp bộ nhớ160-bit
Xem Thêm

AMD Radeon™ RX 6800M

 • Số cụm tính toán40
 • Dung lượng bộ nhớ tối đa12 GB
 • Loại bộ nhớ (GPU)GDDR6
 • Giao tiếp bộ nhớ192-bit
Xem Thêm

AMD Radeon™ RX 6800S

 • Số cụm tính toán32
 • Dung lượng bộ nhớ tối đa8 GB
 • Loại bộ nhớ (GPU)GDDR6
 • Giao tiếp bộ nhớ128-bit
Xem Thêm

AMD Radeon™ RX 6700S

 • Số cụm tính toán28
 • Dung lượng bộ nhớ tối đa8 GB
 • Loại bộ nhớ (GPU)GDDR6
 • Giao tiếp bộ nhớ128-bit
Xem Thêm

AMD Radeon™ RX 6600S

 • Số cụm tính toán28
 • Dung lượng bộ nhớ tối đa4 GB
 • Loại bộ nhớ (GPU)GDDR6
 • Giao tiếp bộ nhớ128-bit
Xem Thêm

AMD Radeon™ RX 6300M

 • Số cụm tính toán12
 • Dung lượng bộ nhớ tối đa2 GB
 • Loại bộ nhớ (GPU)GDDR6
Xem Thêm

AMD Radeon™ RX 6500M

 • Số cụm tính toán16
 • Dung lượng bộ nhớ tối đa4GB
 • Loại bộ nhớ (GPU)GDDR6
 • Giao tiếp bộ nhớ64-bit
Xem Thêm

AMD Radeon™ RX 6650M

 • Số cụm tính toán28
 • Dung lượng bộ nhớ tối đa8 GB
 • Loại bộ nhớ (GPU)GDDR6
 • Giao tiếp bộ nhớ128-bit
Xem Thêm