Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.

AMD Ryzen™ 9

Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.
Xem thêm
Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.

AMD Ryzen™ 9

Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.
Xem thêm
Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.

AMD Ryzen™ 9

Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.
Xem thêm
Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.

AMD Ryzen™ 9

Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.
Xem thêm

AMD Radeon™ RX 5300M

 • Số cụm tính toán22
 • Dung lượng bộ nhớ tối đa3 GB
 • Loại bộ nhớ (GPU)GDDR6
 • Giao tiếp bộ nhớ96-bit
Xem Thêm

AMD Radeon™ RX 5500M

 • Số cụm tính toán22
 • Dung lượng bộ nhớ tối đa4 GB
 • Loại bộ nhớ (GPU)GDDR6
 • Giao tiếp bộ nhớ128-bit
Xem Thêm

AMD Radeon™ RX 5600M

 • Số cụm tính toán36
 • Dung lượng bộ nhớ tối đa6 GB
 • Loại bộ nhớ (GPU)GDDR6
 • Giao tiếp bộ nhớ192-bit
Xem Thêm

AMD Radeon™ RX 5700M

 • Số cụm tính toán36
 • Dung lượng bộ nhớ tối đa8 GB
 • Loại bộ nhớ (GPU)GDDR6
 • Giao tiếp bộ nhớ256-bit
Xem Thêm