Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.

AMD Ryzen™ 9

Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.
Xem thêm
Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.

AMD Ryzen™ 9

Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.
Xem thêm
Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.

AMD Ryzen™ 9

Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.
Xem thêm
Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.

AMD Ryzen™ 9

Hiệu năng tối ưu cho các tác vụ hàng ngày. Duyệt web, làm việc và giải trí mọi lúc mọi nơi.
Xem thêm

AMD Ryzen™ 9 7040-7045 Series

AMD Ryzen™ 9 7945HX

 • Đồ họa tích hợpAMD Radeon™ 610M
 • Số nhân16
 • Số luồng32
 • Xung nhịp tối đaLên đến 5.4GHz
 • Xung nhịp mặc định2.5GHz
 • TDP Mặc định55W
Xem Thêm

AMD Ryzen™ 9 7845HX

 • Đồ họa tích hợpAMD Radeon™ 610M
 • Số nhân12
 • Số luồng24
 • Xung nhịp tối đaLên đến 5.2GHz
 • Xung nhịp mặc định3.0GHz
 • TDP Mặc định55W
Xem Thêm

AMD Ryzen™ 9 7940HS

 • Đồ họa tích hợpAMD Radeon™ 780M
 • Số nhân8
 • Số luồng16
 • Xung nhịp tối đaLên đến 5.2GHz
 • Xung nhịp mặc định4.0GHz
 • TDP Mặc định35-54W
Xem Thêm